Please Wait...

KKelet-Európa Üzleti Klub

Tisztelt Partnereink! 

Üzleti Klubunk 25 éve működik Magyarországon országos non-profit társadalmi egyesület, amely Magyarországon egyedüli civil szervezetként tevékenységének fókuszába a magyarországi és kelet-európai vállalkozások üzleti együttműködésének fejlesztését állítja.

Kelet Európa Üzleti Klub

Az elmúlt két és fél évtizedben évente tucatnyi emlékezetes üzleti programot szerveztünk. Ezek között kétévente tematikus üzleti konferenciákat széleskörű nemzetközi részvétellel, mint például legutóbb 2015-ben a FÁK országokkal folytatott üzleti együttműködésről, vagy 2017-ben az innováció elősegítéséről a kelet-európai üzleti kapcsolatokban. 
Emellett évente több alkalommal szerveztünk az egyes partner országokkal folytatandó üzleti kapcsolatokra fókuszáló(például orosz,belarusz, ukrán, kazak. moldáviai), az EU és az ENSZ nemzetközi gazdasági szervezeteinek üzleti lehetőségeket bemutató prezentációit, valamint a vállalatok b2b és csoportos üzleti fórumait.
Korábban is és jelenleg is meghatározó célunk volt az, hogy elősegítsük a célországokban az érdekelt magyarországi vállalkozások - elsősorban a Klub tagjainak - üzleti térnyerését, ésezen országok vállalkozásainak magyarországi üzleti kapcsolatainak fejlesztését.

Jelenleg közel 30 tagdíjfizető tagvállalatunk van és ennek többszöröse a Klubunkkal tartósan együttműködő vagy szimpatizáns partnerünk száma, akik a Kelet-Európai térség országaiban folytatnak üzleti tevékenységet. Ezeknek a vállatoknak a tulajdonosai Magyarországon 
bejegyzett magyar és külföldi magán és jogi személyek;
A Kelet-Európa Üzleti Klub továbbra is nyitott az orosz, belorusz, kazak, ukrán és más kelet-európai országbeli tulajdonú vállalkozások és magán személyek előtt, várjuk Őket klubunk változatos rendezvényein és a tagjaink közé.

A Klub tagjainak és partnereinek igénye alapján folyamatosan mérjük fel és alakítjuk a programokatés promóciós módszereket. A klub vezetésének érdeke és törekvése hogy a Magyarországtól Keletre fekvő régióküzleti lehetőségeivel kapcsolatosan Magyarországona
Klubot -az eddigi eredmények felhasználására tekintettel is -elsődleges, hiteles szakértői információforrásnak és üzleti kapcsolatteremtési platformnak tekintsék, mind a tagjaink, mind más külső szervezetek. Ennek megvalósítását szolgálják a továbbiakban is a Klub által szervezendő üzleti fórumok, ágazati és ország specifikus „szakmai klubnapok”, a tagok egyedi igényei szerint szervezett b2b találkozók és a Klub megújulóweb-site-ja.

Nagyobb nemzetközi konferenciát a továbbiakban is évente egyszer tartunk: egy adott időszakban kiemelkedő érdeklődésre számot tartó témában. A 2019. év közepére tervezett nemzetközi konferenciát a magyarországi Vállalkozók Országos Szövetségével és az Iparosok és Vállalkozók Nemzetközi Kongresszusával (MKPP) közösen szervezzük.

A Kelet-Európa Üzleti Klub rendezvényeiről és programjairól folyamatosan tájékozódhatnak a Klub honlapján.

Köszönjük, hogy figyelmet szenteltek bemutatkozásunknak és terveink megismerésének.

Hívjuk és várjuk Önöket a Kelet-Európa Üzleti Klubrendezvényein és tagjaink sorában.

Jasper Miklós
A Kelet-Európa Üzleti Klub Elnöke                                          

Gilyán György
A Kelet-Európa Üzleti Klub alelnöke

Kapcsolat

Kelet-Európa Üzleti Klub

Telefon: +36 30 63 99 500
E-mail: info@eeb-club.hu